Profesjonsretting og studentaktivitet

  • Ann Lisa Sylte OsloMet
Emneord (Nøkkelord): Universitets- og høgskolepedagogikk i profesjonsutdanning, relevans, didaktiske prinsipper, koherens, Flipped Classroom

Sammendrag

Resultater fra et aksjonsforskningsprosjekt, gjennomført som utviklingsforsøk ved Universitets- og høgskolepedagogisk basiskurs for lærere i profesjonsutdanninger, viser eksempler på sentrale prinsipper for profesjonsrettet og studentaktiv profesjonsutdanning.

Et problem i mange profesjonsutdanninger er lav studentaktivitet, lav relevans i forhold til aktuelt yrke og mangel på sammenheng i utdanningsinnholdet.

Det ble gjort forsøk med profesjonsretting og studentaktivitet inspirert av Flipped Classroom (omvendt undervisning) for å imøtekomme utfordringene. Kjernen i prinsippene er analyse av yrkesoppgaver og -utøvelse som utgangspunkt for læreplananalyse og profesjonsdidaktisk planlegging av innhold, undervisning og vurdering, knyttet til koherens og helhetlig yrkeskompetanse. Hjemmearbeid og studentaktiv læring gjennom refleksjon i og over praksis er også viktig.

Men resultatene viser også utfordringer med profesjonsretting og behov for utvikling av profesjonsdidaktisk lærerkompetanse.

Nedlastinger

Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda

Forfatterbiografi

Ann Lisa Sylte, OsloMet

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, 

Institutt for yrkesfaglærerutdanning

Hvordan referere
Sylte, A. L. (1). Profesjonsretting og studentaktivitet. Skandinavisk Tidsskrift for Yrker Og Profesjoner I Utvikling, 3. https://doi.org/10.7577/sjvd.2694
Seksjon
Vitenskapelige artikler