Certificering og kvalificering

En komparativ analyse af skriftlige opgaver på to læreruddannelser rettet mod ungdomsuddannelser

Emneord (Nøkkelord): erhvervsskolelærer, gymnasielærer, evaluering, Bernstein, professionalisering, certificering, skriftlige opgaver

Sammendrag

Nye lærere certificeres og kvalificeres gennem uddannelse til professionen som lærer. De vurderes ofte på flere måder gennem deres uddannelsesforløb, og forskning viser, at der findes en række forskellige metodiske tilgange til at kvalificere sådanne forløb. For gymnasielærere og erhvervsskolelærere i Danmark gælder, at de skal tage en pædagogiske uddannelse som forudsætning for deres undervisning på en ungdomsuddannelse. Rammerne for de to uddannelser er forskellige, men der indgår i begge uddannelser en afsluttende skriftlig opgave. Sådanne opgaver er indgår i datamaterialet indsamlet i to kvalitative studier. På baggrund af Bernstiens teori om den pædagogiske anordning og Dahler-Larsens opdeling af evaluering som kontrol og som konstitutiv analyseres indhold, karakterer for og litteraturvalg i disse afsluttende opgaver.

Konklusionen er, at form og indhold i opgaverne varierer mellem de to uddannelser, ligesom karakterniveauer er forskelligt. Desuden bygger de studerende på de to uddannelser på forskellige litteratur i forhold til rettethed mod sektor og målgruppe på ungdomsuddannelser, anvendelse af internationale referencer samt metodisk og videnskabsteoretisk orienteret litteratur. På den baggrund diskuteres skriftlige opgavers betydning for læreres professionalisering gennem læreruddannelser.

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##
Publisert
2019-10-08
Hvordan referere
Duch, H. (2019). Certificering og kvalificering. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling, 4(1), 174 - 195. https://doi.org/10.7577/sjvd.2965
Seksjon
Vitenskapelige artikler