Yrkesrelevant og meningsfull opplæring for elever med ulike utdanningsplaner i VG1

To eksempler på utvikling for yrkesrelevant og meningsfull undervisning

  • Åse Norunn Nedrebø Bruvik OsloMet - storbyuniversitetet

Sammendrag

Nasjonale retningslinjer er tydelige på at demokrati, medvirkning, relevans, samt helhet og sammenheng skal være sentralt i yrkesopplæringen. Nyere forskning viser at opplæringen er generell og lik for alle, uavhengig interesser eller yrkesplaner. Bredden i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene blir presentert og tilbudt som en introduksjon til yrkene for alle elever, uavhengig om de har bestemt seg for yrke eller ikke (Dahlback, Hansen, Haaland, & Sylte, 2011; Hiim, 2013; Hovland, 2015).

Som disse studiene viser, er det behov for å undersøke hvordan yrkesopplæringen kan videreutvikles og identifisere lærerpraksis som ivaretar elevenes individuelle interesser og yrkesplaner.

I artikkelen blir det presentert fire eksempler, to fra Bygg og anleggsfag og to fra Design og håndverk. Det empiriske materialet som ligger til grunn er innhentet gjennom, fokusgruppeintervjuer, tiltak i form av oppgavetekster, undervisningsplaner, dokumentasjon av elevarbeider, samt spørreundersøkelser. Tiltakene ble gjennomført i et aksjonsforskningsforløp i tett sammarbeid med forsker.

Funnene fra forskningsarbeidet viser at elevenes involvering i utvikling av opplæring og undervisning er avgjørende for å sikre at opplæringen oppleves relevant og meningsfull samt at den blir tilpasset den enkeltes interesser og/eller yrkesplan.
Nøkkelord: relevans, meningsfull, yrkesretting, demokrati og elevinvolvering

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Forfatterbiografi

Åse Norunn Nedrebø Bruvik, OsloMet - storbyuniversitetet

Stipendiat, Institutt for yrkesfaglærerutdanning

Publisert
2018-12-04
Hvordan referere
Nedrebø Bruvik, Åse N. (2018). Yrkesrelevant og meningsfull opplæring for elever med ulike utdanningsplaner i VG1. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling, 3. https://doi.org/10.7577/sjvd.3070
Seksjon
Vitenskapelige artikler