Yrkesrelevant skoleopplæring for fremtidens mediegrafikere

  • Nina Aakernes OsloMet – storbyuniversitetet
  • Hilde Hiim OsloMet – storbyuniversitetet, Institutt for yrkesfaglærerutdanning
Emneord (Nøkkelord): yrkesfaglig opplæring, yrkesrelevans, yrkesdidaktikk, mediegrafiker, medieproduksjon

Sammendrag

Høsten 2020 skal det innføres en ny struktur for yrkesfagene i videregående skole, og nye læreplaner skal utarbeides. Det skal opprettes et nytt yrkesfaglig utdanningsprogram for IKT og medieproduksjon. Dette utdanningsprogrammet skal inneholde flere lærefag og blir dermed bredere enn det «gamle utdanningsprogrammet» for medier og kommunikasjon (MK).

I denne artikkelen presenterer vi resultater fra en toårig kvalitativ studie som har undersøkt kompetansebehovet i mediegrafikerfaget og yrkesrelevansen av dagens skoleopplæring for mediegrafikerlæringene. Studien har fulgt syv lærlinger i mediegrafikerfaget fra lærekontrakt ble inngått og frem til svenneprøven. Grunnlaget for resultatene som blir presentert i artikkelen er observasjoner i lærebedriftene og tilsammen 34 semistrukturerte intervjuer med lærlinger, yrkesfaglærere, instruktører i bedrift og representanter for opplæringskontor. Resultatene viserhvilken kompetanse som er sentral i mediegrafikerfaget, og styrker og svakheter ved dagens skoleopplæring. Disse resultatene peker mot hva som skal til for å oppnå en yrkesrelevant utdanning av mediegrafikere i det nye programmet.  

Nedlastinger

Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig ennå

Forfatterbiografier

Nina Aakernes, OsloMet – storbyuniversitetet

Institutt for yrkesfaglærerutdanning

Stipendiat

Hilde Hiim, OsloMet – storbyuniversitetet, Institutt for yrkesfaglærerutdanning

Institutt for yrkesfaglærerutdanning

professor

Publisert
2019-05-21
Hvordan referere
Aakernes, N., & Hiim, H. (2019). Yrkesrelevant skoleopplæring for fremtidens mediegrafikere. Skandinavisk Tidsskrift for Yrker Og Profesjoner I Utvikling, 4(1), 81 - 108. https://doi.org/10.7577/sjvd.3202
Seksjon
Vitenskapelige artikler