Karriereforventninger under glasstaket:

Kvinner i starten av en ingeniørkarriere

Emneord (Nøkkelord): Ledelse, kjønn, karriere, ingeniører, forventninger

Sammendrag

Ingeniørutdanningen utgjør en av de viktigste lederutdanningene i Norge. Tidligere forskning viser at innenfor ingeniøryrket har kvinner lavere sannsynlighet for å få lederstillinger enn sine mannlige kolleger. I denne studien undersøkes kvinnelige og mannlige ingeniørstudenters karriereambisjoner og forventinger til fremtidig karriere. Spørsmålet som tas opp, er om kjønnsforskjellene i lederstillinger kan knyttes til kvinner og menns ambisjoner og fremtidige karriereforventninger. Resultatene viser at kvinnelige studenter har minst like høye karriereambisjoner som sine mannlige medstudenter, men oppgir likevel lavere forventninger om lederansvar. Ulike forklaringer på disse funnene diskuteres, og noe overraskende gir analysene ingen empirisk støtte til de vanligste forklaringene på kjønnsforskjeller i karriereutvikling. Kvinnelige og mannlige studenter har like preferanser og kvinnene har ikke lavere selvtillit enn menn. Videre har omsorg for barn lik betydning for kvinner og menn for utvikling av karriereambisjoner og lederforventinger. Det som derimot synes å forklare kvinners lavere forventinger om lederstillinger, er forestillingen om et glasstak. Studien er basert på en spørreskjemaundersøkelse (StudData) blant ingeniørstudenter i deres siste studiesemester.

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Forfatterbiografier

Aagoth Elise Storvik, OsloMet - storbyuniversitetet

Handelshøyskolen

professor

Bente Abrahamsen, OsloMet - storbyuniversitetet

Senter for profesjonsstudier

professor

Publisert
2019-03-02
Hvordan referere
Storvik, A. E., & Abrahamsen, B. (2019). Karriereforventninger under glasstaket:. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling, 4(1), 30 - 52. https://doi.org/10.7577/sjvd.3247
Seksjon
Vitenskapelige artikler