Kunstbasert læring i utvikling av yrkeskompetanse

Erfaringer fra studier ved Yrkesfaglærerutdanningen, OsloMet- storbyuniversitetet.

  • Cecilie Meltzer OsloMet - storbyuniversitetet
  • Eva Schwencke
Emneord (Nøkkelord): kunstbasert læring, livsmestring, yrkesfag, yrkesidentitet, kreativitet

Sammendrag

Det er behov for et utvidet kompetansebegrep i fremtidens skole (NOU, 2014:7, 2015:8). Denne artikkelen undersøker på hvilken måte kunstbasert læring kan bidra til å styrke fag- og yrkeskompetansen. Den utforsker om denne læringsformen kan forsterke sammenhengen mellom utdannelse og arbeidsliv, utvikle kreativitet, øke opplevelsen av livsmestring og yrkesidentitet og bidra til danning.
Vi tar utgangspunkt i og redegjør for ulike historiske perspektiv bak splittelsen mellom kunst og arbeid og presenterer teorier rundt menneskets styrking av subjektivitet og egne utviklingsprosesser. Her vil konfluent pedagogikken brukes for å aktualisere kunstbasert læring sitt bidrag i det yrkesfaglige feltet.
Datagrunnlaget for artikkelen er innhentet i tidsperioden 2009-2015. Materialet bygger på erfaringer og resultat fra fem ulike studieforløp i Kreativ kommunikasjon (KK), samt tre kull ved en treårig bachelorutdanning i Design og Håndverk (DH) ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved OsloMet-storbyuniversitet.
Artikkelen oppsummerer hvordan kunstbasert læring kan bringe kunsten inn i fagligheten igjen og få en viktig plass i en yrkesfaglig kompetanseutvikling. Den anbefaler at ulike former for kunstbasert læring prøves ut og får mer plass på alle nivåer i utdanningssystemet.

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Forfatterbiografier

Cecilie Meltzer, OsloMet - storbyuniversitetet

dosent

Eva Schwencke

1. amanuensis

Bildet viser en student og noen av bildene fra maleprosjektet.
Publisert
2019-12-13
Hvordan referere
Meltzer, C., & Schwencke, E. (2019). Kunstbasert læring i utvikling av yrkeskompetanse. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling, 4(1), 220 - 249. https://doi.org/10.7577/sjvd.3423
Seksjon
Vitenskapelige artikler