[1]
Kristoffersen, A. 2018. Dual læringsmodell i trafikklærerutdanningen. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling. 3, (des. 2018). DOI:https://doi.org/10.7577/sjvd.3058.