[1]
Dahlback, J., Olstad, H.B., Sylte, A.L. og Wolden, A.-C. 2019. Yrkesfaglig lærerkompetanse i brede utdanningsprogram. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling. 4, 1 (feb. 2019), 1 - 29. DOI:https://doi.org/10.7577/sjvd.3234.