(1)
Rokkones, K. «Den tredje vei»: En studie av elevers opplevelse av å være lærekandidat. SJVD 2017, 2.