(1)
Eben, B. Yrkesstolthet og frafall i kokkeyrket. SJVD 2018, 3.