(1)
Herudsl√łkken, K.; Schaug, R. M.; Schwencke, E. Praksisl√¶rerens utfordringer, dilemmaer og muligheter. SJVD 2019, 4, 196 - 219.