Thunberg, O. A., & Andreassen, S.-E. (2017). Elevskap mot frafall i videregående skole. Skandinavisk Tidsskrift for Yrker Og Profesjoner I Utvikling, 2. https://doi.org/10.7577/sjvd.2136