Thunberg, O. A., & Andreassen, S.-E. (2017). Elevskap mot frafall i videregående skole. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling, 2. https://doi.org/10.7577/sjvd.2136