Breilid, N., & Dyrnes, E. (2017). Bestyrkende faktorer som fremmer en positiv overgang fra skole til varig arbeidslivstilknytning for elever i lærekandidat-ordningen. Skandinavisk Tidsskrift for Yrker Og Profesjoner I Utvikling, 2. https://doi.org/10.7577/sjvd.2179