Rokkones, K. (2017). «Den tredje vei»: En studie av elevers opplevelse av å være lærekandidat. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling, 2. https://doi.org/10.7577/sjvd.2582