Eben, B. (2018). Yrkesstolthet og frafall i kokkeyrket. Skandinavisk Tidsskrift for Yrker Og Profesjoner I Utvikling, 3. https://doi.org/10.7577/sjvd.2611