Kristoffersen, A. (2018). Dual læringsmodell i trafikklærerutdanningen. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling, 3. https://doi.org/10.7577/sjvd.3058