Dahlback, J., Olstad, H. B., Sylte, A. L., & Wolden, A.-C. (2019). Yrkesfaglig lærerkompetanse i brede utdanningsprogram. Skandinavisk Tidsskrift for Yrker Og Profesjoner I Utvikling, 4(1), 1 - 29. https://doi.org/10.7577/sjvd.3234