Herudsl√łkken, K., Schaug, R. M., & Schwencke, E. (2019). Praksisl√¶rerens utfordringer, dilemmaer og muligheter. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling, 4(1), 196 - 219. https://doi.org/10.7577/sjvd.3342