Lindset, M., & Aune, I. (2020). Simulering som pedagogisk metode i lærerutdanning. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling, 5(1), 46–70. https://doi.org/10.7577/sjvd.3452