DAHLBACK, J.; OLSTAD, H. B.; SYLTE, A. L.; WOLDEN, A.-C. Yrkesfaglig lærerkompetanse i brede utdanningsprogram. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling, v. 4, n. 1, p. 1 - 29, 23 feb. 2019.