Bødtker-Lund, Daniel, Kari Henriette Hansen, Grete Haaland, og Inger Vagle. 2017. «Endringsbehov i norsk yrkesopplæring? - Elevers, lærlingers og yrkesfaglæreres erfaringer med yrkesopplæring i Vg1». Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling 2 (desember). https://doi.org/10.7577/sjvd.2577.