Rokkones, Klara. 2017. «‘Den tredje vei’: En studie av elevers opplevelse av å være lærekandidat.». Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling 2 (desember). https://doi.org/10.7577/sjvd.2582.