Eben, Bjørn. 2018. «Yrkesstolthet og frafall i kokkeyrket». Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling 3 (januar). https://doi.org/10.7577/sjvd.2611.