Kristoffersen, Anders. 2018. «Dual læringsmodell i trafikklærerutdanningen». Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling 3 (desember). https://doi.org/10.7577/sjvd.3058.