Dahlback, Jorunn, Hanne Berg Olstad, Ann Lisa Sylte, og Anne-Catrine Wolden. 2019. «Yrkesfaglig lærerkompetanse i brede utdanningsprogram». Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling 4 (1), 1 - 29. https://doi.org/10.7577/sjvd.3234.