Herudsløkken, Karin, Rosaline Mary Schaug, og Eva Schwencke. 2019. «Praksislærerens utfordringer, dilemmaer og muligheter». Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling 4 (1), 196 - 219. https://doi.org/10.7577/sjvd.3342.