Lindset, Marit, og Ingvild Aune. 2020. «Simulering som pedagogisk metode i lærerutdanning». Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling 5 (1), 46–70. https://doi.org/10.7577/sjvd.3452.