Thunberg, O. A. og Andreassen, S.-E. (2017) «Elevskap mot frafall i videregående skole», Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling, 20. doi: 10.7577/sjvd.2136.