Bødtker-Lund, D., Hansen, K. H., Haaland, G. og Vagle, I. (2017) «Endringsbehov i norsk yrkesopplæring? - Elevers, lærlingers og yrkesfaglæreres erfaringer med yrkesopplæring i Vg1», Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling, 20. doi: 10.7577/sjvd.2577.