Rokkones, K. (2017) «‘Den tredje vei’: En studie av elevers opplevelse av å være lærekandidat.», Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling, 20. doi: 10.7577/sjvd.2582.