Eben, B. (2018) «Yrkesstolthet og frafall i kokkeyrket», Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling, 30. doi: 10.7577/sjvd.2611.