Kristoffersen, A. (2018) «Dual læringsmodell i trafikklærerutdanningen», Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling, 30. doi: 10.7577/sjvd.3058.