Dahlback, J., Olstad, H. B., Sylte, A. L. og Wolden, A.-C. (2019) «Yrkesfaglig lærerkompetanse i brede utdanningsprogram», Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling, 4(1), s. 1 - 29. doi: 10.7577/sjvd.3234.