[1]
K. Rokkones, «‘Den tredje vei’: En studie av elevers opplevelse av å være lærekandidat.», SJVD, bd. 2, des. 2017.