[1]
Åse Nedrebø Bruvik, Yrkesrelevant og meningsfull opplæring for elever med ulike utdanningsplaner i VG1, SJVD, bd. 3, des. 2018.