[1]
Åse N. Nedrebø Bruvik, «Yrkesrelevant og meningsfull opplæring for elever med ulike utdanningsplaner i VG1», SJVD, bd. 3, des. 2018.