Bødtker-Lund, D., K. H. Hansen, G. Haaland, og I. Vagle. «Endringsbehov i norsk yrkesopplæring? - Elevers, lærlingers og yrkesfaglæreres erfaringer med yrkesopplæring i Vg1». Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling, Bd. 2, desember 2017, doi:10.7577/sjvd.2577.