Rokkones, K. «‘Den tredje vei’: En studie av elevers opplevelse av å være lærekandidat.». Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling, Bd. 2, desember 2017, doi:10.7577/sjvd.2582.