Eben, B. «Yrkesstolthet og frafall i kokkeyrket». Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling, Bd. 3, januar 2018, doi:10.7577/sjvd.2611.