Kristoffersen, A. «Dual læringsmodell i trafikklærerutdanningen». Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling, Bd. 3, desember 2018, doi:10.7577/sjvd.3058.