Dahlback, J., H. B. Olstad, A. L. Sylte, og A.-C. Wolden. «Yrkesfaglig lærerkompetanse i brede utdanningsprogram». Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling, Bd. 4, nr. 1, februar 2019, s. 1 - 29, doi:10.7577/sjvd.3234.