Dahlback, J., H. B. Olstad, A. L. Sylte, og A.-C. Wolden. «Yrkesfaglig lærerkompetanse I Brede Utdanningsprogram». Skandinavisk Tidsskrift for Yrker Og Profesjoner I Utvikling, Bd. 4, nr. 1, februar 2019, s. 1 - 29, doi:10.7577/sjvd.3234.