Herudsløkken, K., R. M. Schaug, og E. Schwencke. «Praksislærerens utfordringer, dilemmaer og muligheter». Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling, Bd. 4, nr. 1, november 2019, s. 196 -19, doi:10.7577/sjvd.3342.