Lindset, M., og I. Aune. «Simulering som pedagogisk metode i lærerutdanning». Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling, Bd. 5, nr. 1, april 2020, s. 46–70, doi:10.7577/sjvd.3452.