Rokkones, Klara. «‘Den Tredje vei’: En Studie Av Elevers Opplevelse Av å være lærekandidat.». Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling 20 (desember 22, 2017). åpnet oktober 26, 2020. https://journals.hioa.no/index.php/yrke/article/view/2582.