1.
Thunberg OA, Andreassen S-E. Elevskap mot frafall i videregÄende skole. SJVD [Internett]. 23. mai 2017 [sitert 8. juli 2020];20. Tilgjengelig pÄ: https://journals.hioa.no/index.php/yrke/article/view/2136