1.
Bødtker-Lund D, Hansen KH, Haaland G, Vagle I. Endringsbehov i norsk yrkesopplæring? - Elevers, lærlingers og yrkesfaglæreres erfaringer med yrkesopplæring i Vg1. SJVD [Internett]. 22. desember 2017 [sitert 26. oktober 2020];20. Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/yrke/article/view/2577