1.
Rokkones K. «Den tredje vei»: En studie av elevers opplevelse av å være lærekandidat. SJVD [Internett]. 22. desember 2017 [sitert 26. oktober 2020];20. Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/yrke/article/view/2582