1.
Eben B. Yrkesstolthet og frafall i kokkeyrket. SJVD [Internett]. 30. januar 2018 [sitert 15. november 2019];30. Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/yrke/article/view/2611