1.
Kristoffersen A. Dual læringsmodell i trafikklærerutdanningen. SJVD [Internett]. 2. desember 2018 [sitert 26. oktober 2020];30. Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/yrke/article/view/3058