1.
Nedrebø Bruvik Åse N. Yrkesrelevant og meningsfull opplæring for elever med ulike utdanningsplaner i VG1. SJVD [Internett]. 4. desember 2018 [sitert 21. oktober 2020];30. Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/yrke/article/view/3070