1.
Dahlback J, Olstad HB, Sylte AL, Wolden A-C. Yrkesfaglig lærerkompetanse i brede utdanningsprogram. SJVD [Internett]. 23. februar 2019 [sitert 27. februar 2020];4(1):1 - 29. Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/yrke/article/view/3234